Αρχική » Ενημέρωση » Μαθήματα και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2021-2022

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Μαθήματα και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2021-2022

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 είναι τα εξής:

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Λογιστική και Ελεγκτική