Αρχική » Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών

Αρχείο κατηγορίας Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Eπικοινωνία εξ αποστάσεως με τον Πρόεδρο για θέματα που απασχολούν τους φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Eπικοινωνία εξ αποστάσεως με τον Πρόεδρο»

 

 Έναρξη λειτουργίας και εφαρμογής ζωντανής σύνδεσης  διαδικτυακά με τον Πρόεδρο του τμήματος. Από την  επόμενη Τρίτη 18-5-2021 και  Κάθε Τρίτη 13.00-15.00 ζωντανά, οι φοιτητές εκθέτουν τα προβλήματά τους, ο Πρόεδρος του Τμήματος τα ακούει και τα επιλύει.

Η συνάντηση-συζήτηση θα γίνεται στην

Εικονική Αίθουσα: https://zoom.us/my/uowm.iees1

Meeting ID: 685-155-7787

 

 

Καθηγητής Δρ. Γιάννης Βελέντζας

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής, οι επιτυχόντες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή 18/12/2020

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

•    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων

•    Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)

•    Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf από την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/

•    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)

•    Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής, όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 “Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών” 167036/Ζ1/8-12-2020  (βλ. συνημμένο στο τέλος της σελίδας) και εμφανίζονται στην αίτησή σας προς το ΥΠΑΙΘ. (Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση τους.)

•    Στην  περίπτωση  που  ο  αδελφός του δικαιούχου  αποποιείται του δικαιώματος  μετεγγραφής/μετακίνησης, χρειάζεται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησής του (δείτε “Διευκρινήσεις για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις” παρακάτω).

 

Τ Ρ Ο Π Ο Ι   Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν 

Έντυπα, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier).

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών : 18 Δεκεμβρίου 2020.

Αποδέκτης:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα 50100 Κοζάνη

 

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση από τη Γραμματεία.

ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

Στη συνέχεια, μόλις η Γραμματεία  λάβει το πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης, θα οριστικοποιήσει την εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και οι φοιτητές θα προχωρήσουν στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Σχετικά αρχεία

1_Κυρωση-πινάκων_Εγκύκλιος-οδηγιών.pdf

 

Τρόπος απόκτησης βεβαίωσης για στρατολογική χρήση

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο απόκτησης βεβαίωσης για στρατολογική χρήση:

Ο ενδιαφερόμενος αφού συμπληρώσει την αίτηση για στρατολογική χρήση, θα πρέπει να την επισυνάψει και τη στείλει από το ακαδημαϊκό του e-mail (όχι από το προσωπικό)  στη γραμματεία του τμήματος (iees@uowm.gr).

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός μητρώου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη.

Αιτήσεις χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία ή από λοιπούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τη γραμματεία.

Σας συνιστούμε να κάνετε αίτηση για πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση, μετά την παρέλευση ενός μήνα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Εάν για κάποιο λόγο είναι επείγουσα η προσκόμιση στη στρατολογία της σχετικής βεβαίωσης, σας παρακαλούμε ενημερώστε τη Γραμματεία.

Η αίτηση για στρατολογική χρήση δεν μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας.