Αρχική » ‘Εγγραφα

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

‘Εγγραφα

  • Βεβαιώσεις Σπουδών.

1ος τρόπος:

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να κάνουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης σπουδών μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας (https://students.uowm.gr/login.asp).

Η βεβαίωση σπουδών θα τους αποσταλεί στο ακαδημαϊκό τους e-mail (https://webmail.uowm.gr/)

 

  • Βεβαιώσεις για στρατολογική χρήση.

Ο ενδιαφερόμενος αφού συμπληρώσει την αίτηση για στρατολογική χρήση, θα πρέπει να την επισυνάψει και τη στείλει από το ακαδημαϊκό του e-mail (όχι από το προσωπικό)  στη γραμματεία του τμήματος (iees@uowm.gr).

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός μητρώου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη.

Αιτήσεις χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία ή από λοιπούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τη γραμματεία.

  • Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για τους εργαζόμενους φοιτητές.

Οι φοιτητές-τριες που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2019-2020 που θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως, κατεβάζουν την βεβαίωση  τη συμπληρώνουν,  την αποθηκεύουν και την αποστέλλουν στη γραμματεία για υπογραφή. Για κάθε μάθημα, χωριστά θα υποβάλλουν διαφορετική αίτηση. Θα την παραλάβουν σε μορφή pdf για εκτύπωση.

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός μητρώου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη.

Αιτήσεις χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία ή από λοιπούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τη γραμματεία.

  • Πιστοποιητικό επίδοσης.

Ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη αφού συμπληρώσει την αίτηση για πιστοποιητικό επίδοσης, θα πρέπει να την επισυνάψει και να τη στείλει από το ακαδημαϊκό του e-mail (όχι από το προσωπικό)  στη γραμματεία του τμήματος (iees@uowm.gr).

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός μητρώου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη.

Αιτήσεις χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία ή από λοιπούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τη γραμματεία.

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα