Αρχική » Τμήμα » Διοίκηση

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διοίκηση

Η προσωρινή συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η οποία ορίστηκε με πράξη του Πρύτανη αρ. πρωτ. 5354/03-05-2022, με ΑΔΑ 6798469Β7Κ-ΜΡ8 αποτελείται από τους:

  • Βελέντζα Ιωάννη, Καθηγητή, ως Πρόεδρο.
  • Σίσκο Ευάγγελο, Καθηγητή, ως Αναπληρωτή Πρόεδρο.
  • Καρτάλη Νικόλαο, Καθηγητή, ως μέλος.
  • Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ως μέλος.
  • Πάνου Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή, ως μέλος.
  • Γκίνογλου Εμμανουήλ, Επίκουρο Καθηγητή, ως μέλος.
  • Δαμιανάκη Μάριο, Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών, ως μέλος.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.