Αρχική » ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις  στο μάθημα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  είναι:

 • Ο σχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας και η διεθνής μετακίνηση των εμπορευμάτων και των συντελεστών παραγωγής
 • Οι τάσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.
 • Η περιφερειοποίηση και η διεθνικοποίηση της οικονομίας
 • Τα στάδια της ολοκλήρωσης και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Οι φάσεις διεύρυνσης της ΕΟΚ / ΕΕ
 • Τα στάδια της δυτικοευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • Το στάδιο της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών           (1948-1968)
 • Το στάδιο της τελωνειακής ένωσης (1968-1986)
 • Το στάδιο της κοινής αγοράς (1987-1992 )
 • Το στάδιο της Οικονομικής Ένωσης (1993 έως σήμερα)
 • Η Ευρωπαϊκή οικονομία στην παγκόσμια οικονομία
 • Η ευρωπαϊκή οικονομία και οι παγκόσμιες διαδικασίες οικονομικής ολοκλήρωσης
 • Η παγκοσμιοποίηση και οι προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας
 • Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της περιφερειακής και της παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης.