Αρχική » Εργαστήρια Τμήματος » Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία

Διευθυντής Εργαστηρίου: Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης: Φ.Ε.Κ Ίδρυσης

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα