Αρχική » Εργαστήρια Τμήματος » Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία

Διευθυντής Εργαστηρίου: Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης: Φ.Ε.Κ Ίδρυσης

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.