Αρχική » Επικοινωνία

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος: Βατάλη Παρασκευή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068110

Ε-mail: iees@uowm.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Κοίλα 50150 Κοζάνη