Αρχική » Μεταπτυχιακά

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Μεταπτυχιακά

Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαχείριση και μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου – Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα