Αρχική » Συνέδρια » I.CO.D.ECON. 2022

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

I.CO.D.ECON. 2022

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο

5ο  Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας 

I.CO.D.ECON. 2022

που θα πραγματοποιηθεί

21-23 Οκτωβρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου

Home

Στο συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και υποψήφιοι διδάκτορες.

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα