Αρχική » Διδακτορικά

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Διδακτορικά

Μπορείτε να κάνετε λήψη του κανονισμού των διδακτορικών σπουδών όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ  475/14-02-2020 τ.B’ απόφαση Αριθμ. 3940 από το σύνδεσμο.