Αρχική » Διδακτορικά

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διδακτορικά

Μπορείτε να κάνετε λήψη του κανονισμού των διδακτορικών σπουδών όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ  475/14-02-2020 τ.B’ απόφαση Αριθμ. 3940 από το σύνδεσμο.

Τροποποιήσεις του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΦΕΚ τ.Β’ 2381_17-6-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 6617_31-12-2021

FEK-2022-Tefxos A-00232-downloaded -20_12_2022 (1)

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 2023 ΦΕΚ τ.Β’ 541_06-02-2023

ΦΕΚ ΠΜΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ τ.Β΄4827_01-08-2023

ΦΕΚ τ.Β 6378_07-11-2023

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα