Αρχική » Διδακτορικά

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διδακτορικά

Μπορείτε να κάνετε λήψη του κανονισμού των διδακτορικών σπουδών όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ  475/14-02-2020 τ.B’ απόφαση Αριθμ. 3940 από το σύνδεσμο.