Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

Αρχείο κατηγορίας Διδακτορικές Σπουδές

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Ανακοίνωση-Εξέταση Μαθήματος Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου – Διδάκτορες

Για τους διδάκτορες που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα Οικονομικό Δίκαιο – Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου (ΟΑΔ)

Η ύλη για την εξέταση στο μάθημα  είναι:

Οικονομικός ανταγωνισμός (αθέμιτος και ελεύθερος)
Οικονομικό Σύνταγμα και συνταγματικές ελευθερίες
Οικονομική Διοίκηση και κρατικός παρεμβατισμός
Οικονομική πολιτική και σχεδιασμός
Κανόνες οαδ και ερμηνεία τους
Η οαδ ως μεθοδολογική επιστημονική – προσέγγιση των σχέσεων δικαίου και οικονομίας
Οαδ και δίκαιο συμβάσεων / αδικοπραξιών
Οικονομική αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη και μεγέθυνση.
Η ύλη περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Βελέντζας, Οικονομικό Δίκαιο ή
 σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο περιλαμβάνει την ανωτέρω ύλη
Η εξέταση θα γίνει από τριμελή επιτροπή ίδιου ή / και συναφούς γνωστικού αντικειμένου του τμήματος: Βελέντζας, Πάνου, Σκαλίδη, (άπαντες μέλη ΔΕΠ του ΤΔΕΟΣ / ΣΟΕ / ΠΔΜ)
Εξέταση την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2023 δια ζώσης μόνο.
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 5/15-03-2023  αποφάσισε  την προκήρυξη θέσεων για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής  στις  θεματικές περιοχές οι οποίες αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση.

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος iees@uowm.gr από 22-03-2022  έως και 09 -04-2022  

Δείτε εδώ:

Πρόσκληση:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ -ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2023 – ΔΕΟΣ

ΦΕΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ:

ΦΕΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 2023 ΦΕΚ τ.Β’ 541_06-02-2023

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 2023 ΦΕΚ τ.Β’ 541_06-02-2023

Απόκτηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού από τους Υποψήφιους Διδάκτορες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password)

κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών προκηρύσσει Πρόγραμμα Διδακτορικών Διατριβών.

 

 

Σχετικά Έγγραφα

Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών

Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών διατριβών

Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Αίτηση Υποψήφιων Διδακτόρων

 

 

Από την Γραμματεία

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.