Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

Αρχείο κατηγορίας Διδακτορικές Σπουδές

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 5/15-03-2023  αποφάσισε  την προκήρυξη θέσεων για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής  στις  θεματικές περιοχές οι οποίες αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση.

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος iees@uowm.gr από 22-03-2022  έως και 09 -04-2022  

Δείτε εδώ:

Πρόσκληση:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ -ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2023 – ΔΕΟΣ

ΦΕΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ:

ΦΕΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 2023 ΦΕΚ τ.Β’ 541_06-02-2023

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 2023 ΦΕΚ τ.Β’ 541_06-02-2023

Απόκτηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού από τους Υποψήφιους Διδάκτορες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password)

κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών προκηρύσσει Πρόγραμμα Διδακτορικών Διατριβών.

 

 

Σχετικά Έγγραφα

Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών

Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών διατριβών

Προκήρυξη διδακτορικών σπουδών

Αίτηση Υποψήφιων Διδακτόρων

 

 

Από την Γραμματεία