Αρχική » Μαθήματα » 7ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ702 Ενωσιακή Φορολογική και Τελωνειακή Νομοθεσία 3 3 5
ΔΕΟΣ703 Μηχανογραφημένη Λογιστική και τιμολόγηση Συγχωνεύσεις – εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ704 Διεθνές Project Management και επενδύσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ706 Μεθοδολογία Έρευνας με Ποσοτικές Μεθόδους 3 3 5
ΔΕΟΣ607 Οικονομετρία 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Τέσσερα

ΔΕΟΣ707 Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση 3 3 5
ΔΕΟΣ705 Οικονομική Περιβάλλοντος 3 3 5
ΔΕΟΣ202 Πληροφορική οικονομίας και διοίκησης 3 3 5
ΔΕΟΣ701 Οικονομική Μεγέθυνση 3 3 5

Προαιρετικό Επιλογής :

ΔΕΟΣ708 Γαλλική χρηματο-οικονομική και εμπορική ορολογία 3 3 5

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.