Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό

E-mail:  gbroni@uowm.gr


Γνωστικό Αντικείμενο

Μεθοδεμπορία, Επιχειρηματική ηθική


Βιογραφικό

Μπρώνη Γεωργία


Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα εσωτερικού στο θεματικό πεδίο: Φιλοσοφία της Παιδείας
  (Φορέας: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). σε συνεργασία με το τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, τομέας Φιλοσοφίας, με τίτλο:
  Η διερεύνηση τoυ τριπτύχου: γνώση – αξία – ιδέα στα συστήματα αγωγής στη δημόσια διοίκηση.
 • Απονομή του διδακτορικού τίτλου με Θέμα: Λόγος και Δύναμις στους πρώιμους και ύστερους στωικούς
  φιλοσόφους (Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στη Συστηματική και Πολιτική Φιλοσοφία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής).
 • Πτυχίο (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής).

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Mεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής έρευνας
 • Κυβερνητική διοίκηση και στρατηγική
 • Επικοινωνία Διαμεσολάβηση και Διοίκηση
 • Μεθοδεμπορία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ώρες συνεργασίας

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα