Αρχική » Ανακοινώσεις

Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Διοργάνωση ομάδας λόγου από ΜΥΦΕΟ

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση μιας ομάδας λόγου με τίτλο: «Σωματική αποστασιοποίηση = Κοινωνική αποστασιοποίηση; Εσύ πώς το βιώνεις;» στην πόλη της Κοζάνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές, μία πρώτη φορά την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 11πμ με 12:30μμ και μία δεύτερη την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 2μμ με 3:30μμ.

Προκήρυξη εκλογών για το Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή εργαστηρίου
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

«Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και
Διπλωματία»

Υποψηφιότητες υποβάλλονται, εγγράφως, στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και 23.04.2021 ώρα 14.30. Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη εκλογών εργαστηρίου – ΩΝΘ7469Β7Κ-Β5Β

Προκήρυξη υποτροφιών HELMEPA

Δείτε την προκήρυξη εδώ