Αρχική » Ανακοινώσεις

Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Ανακοίνωση έναρξης αξιολόγησης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13/01/2021 ξεκίνησε η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, από τους φοιτητές του Ιδρύματός μας.

Ενημερώνουμε τους διδάσκοντες ότι θα πρέπει το πρώτο δεκάλεπτο έναρξης του κάθε μαθήματος να αφιερωθεί αποκλειστικά στην αξιολόγηση, προτρέποντας τους φοιτητές να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο https://qa.uowm.gr/  προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση του μαθήματός τους.

Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 1-02-2021.

Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων έχουν αποσταλεί σε όλους τους φοιτητές, μέσω των ιδρυματικών τους λογαριασμών. Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος μας  και τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Σας παρακαλούμε όλους για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Σχετικά Αρχεία

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής, οι επιτυχόντες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή 18/12/2020

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

•    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων

•    Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)

•    Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf από την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/

•    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)

•    Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής, όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 “Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών” 167036/Ζ1/8-12-2020  (βλ. συνημμένο στο τέλος της σελίδας) και εμφανίζονται στην αίτησή σας προς το ΥΠΑΙΘ. (Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση τους.)

•    Στην  περίπτωση  που  ο  αδελφός του δικαιούχου  αποποιείται του δικαιώματος  μετεγγραφής/μετακίνησης, χρειάζεται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησής του (δείτε “Διευκρινήσεις για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις” παρακάτω).

 

Τ Ρ Ο Π Ο Ι   Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν 

Έντυπα, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier).

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών : 18 Δεκεμβρίου 2020.

Αποδέκτης:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα 50100 Κοζάνη

 

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση από τη Γραμματεία.

ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

Στη συνέχεια, μόλις η Γραμματεία  λάβει το πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης, θα οριστικοποιήσει την εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και οι φοιτητές θα προχωρήσουν στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Σχετικά αρχεία

1_Κυρωση-πινάκων_Εγκύκλιος-οδηγιών.pdf

 

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθημάτων του 1ου Εξαμήνου

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθημάτων.

Οδηγίες σύνδεσης Zoom για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση