Αρχική » Ανακοινώσεις

Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.Δ1/Σ140/03-06-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iees@uowm.gr (Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη Τ.Κ. 50150, τηλ. 2461068110, από 25-06-2021 μέχρι 07-07-2021.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι.

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αίτηση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων για τους εργαζόμενους φοιτητές

Οι φοιτητές-τριες που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2020-2021 που θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως, κατεβάζουν την βεβαιωση  τη συμπληρώνουν,  την αποθηκεύουν και την αποστέλλουν στη γραμματεία για υπογραφή. Για κάθε μάθημα, χωριστά θα υποβάλλουν διαφορετική αίτηση. Θα την παραλάβουν σε μορφή pdf για εκτύπωση.

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρεται για ποιο μάθημα πρόκειται και σε ποιον καθηγητή απευθύνετε.

Από τη Γραμματεία.

 

 

 

Βεβαίωση Παρακολούθησης 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Για να λάβετε την βεβαίωση παρακολούθησης του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου:

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο.