Αρχική » Μαθήματα » 3ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

3ο Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ301 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 3 5
ΔΕΟΣ302 Μακρο-οικονομική Ανάλυση 3 3 5
ΔΕΟΣ303 Δίκαιο και Οικονομία (Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου) 3 3 5
ΔΕΟΣ304 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 3 3 5
ΔΕΟΣ306 Κυβερνητική Διοίκηση και Στρατηγική 3 3 5
ΔΕΟΣ307 Ενωσιακή και Ελληνική ενεργειακή πολιτική και περιβάλλον (Ενέργεια – ανανεώσιμες πηγές) 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.