Αρχική » Μαθήματα » 1ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

1ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ101 Μικροοικονομική Ανάλυση 3 3 5
ΔΕΟΣ102 Γενικές Αρχές Λογιστικής 3 3 5
ΔΕΟΣ103 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία 3 3 5
ΔΕΟΣ104 Εισαγωγή στο Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ105 Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας 3 3 5
ΔΕΟΣ107 Αγγλική Οικονομική  και Εμπορική Ορολογία 3 3 5
 ΣΥΝΟΛΟ ECTS           30

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα