Αρχική » Τμήμα

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Τμήμα

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το τμήμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Γενικά στοιχεία του τμήματος.

Ιστορία του τμήματος.

Διοίκηση του τμήματος.

Υποδομές του τμήματος.