Αρχική » Ενημέρωση » Αποτελέσματα κατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Αποτελέσματα κατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

 

Με το αριθμ. 23572021 πρωτοκόλλου η τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των κατατακτηρίων εξετάσεων, ανακοινώνει ότι οι κάτωθι υποψήφιοι με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης,  γίνονται δεκτοί στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών:

 

117/10-11-2020
130/13-11-2020
121/12-11-2020
94/5-11-2020
124/12-11-2020
116/10-11-2020
93/5-11-2020
95/5-11-2020
114/10-11-2020
125/12-11-2020

Οι επιτυχόντες, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις εγγραφής και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του τμήματος από την Παρασκευή  18-6-2021 μέχρι και την Τετάρτη 30-6-2021 και ώρες 11-13, ή με ταχυδρομική αποστολή..

Τα έντυπα – δικαιολογητικά είναι :

  1. Αίτηση ΑΙΤΗΣΗ-εγγραφής -μετά-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
  2. Υπεύθυνη Δήλωση υπεύθυνη δήλωση
  3. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης προσωπικών Δεδομένων έντυπο_υπευθυνης_δήλωσης_προσωπικά_δεδομένα
  4. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  5. Φωτογραφία τύπου Ταυτότητας