Αρχική » Συνέδρια » I.CO.D.ECON. 2020

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο

ο  Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας 

I.CO.D.ECON. 2020

που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

1-3 Δεκεμβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου

I.CO.D.ECON.

Στο συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και υποψήφιοι διδάκτορες.

 

 

 

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα