Αρχική » Ενημέρωση

Αρχείο κατηγορίας Ενημέρωση

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι  πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 1η ορκωμοσία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στα μέσα περίπου Νοεμβρίου, της οποίας η ακριβή ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.

Παρακαλούμε όσοι πληροίτε τις προϋποθέσεις και επιθυμείτε να ορκισθείτε να συμπληρώσετε την απαραίτητη αίτηση ορκωμοσίας και να την αποστείλετε υπογεγραμμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο mail της Γραμματείας  (iees@uowm.gr) από σήμερα Παρασκευή 22/9/2023 έως και την Κυριακή 8/10/2023. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση    ΑΙΤΗΣΗ-ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΕΟΣ
  2. Αστυνομική Ταυτότητα και από τις δύο όψεις.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

  1. Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής Προγράμματος  Erasmus (όσοι μετακινηθήκατε)   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ERASMUS
  2. Το αποδεικτικό της κατάθεσης εάν επιθυμείτε την παραλαβή του πτυχίου σε πάπυρο . (Απαιτείται η κατάθεση 20,00€ στην  Εθνική Τράπεζα στον Λογαριασμό με IBAN:GR7401103770000037754073973), (ως επωνυμία εμφανίζεται «Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας») με την αιτιολογία “ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ_80677_ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΠΥΡΟΥ”.
  3. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα μπορεί να επιστραφεί και να ακυρωθεί την ημέρα της ορκωμοσίας από τη Γραμματεία.

Υποχρεωτικά οι τελειόφοιτοι/τες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://career.uowm.gr του Γραφείου Διασύνδεσης «ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ»

Όσοι έχετε  εκκρεμότητες με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (π.χ. Βιβλία, Κάρτα Βιβλιοθήκης) πρέπει να τις τακτοποιήσετε πριν την ορκωμοσία.

Για την ακριβή ημερομηνία και το διαδικαστικό μέρος της τελετής ορκωμοσίας θα γίνουν νέες ανακοινώσεις

Από την Γραμματεία

Ανακοίνωση-Εξέταση Μαθήματος Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου – Διδάκτορες

Για τους διδάκτορες που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα Οικονομικό Δίκαιο – Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου (ΟΑΔ)

Η ύλη για την εξέταση στο μάθημα  είναι:

Οικονομικός ανταγωνισμός (αθέμιτος και ελεύθερος)
Οικονομικό Σύνταγμα και συνταγματικές ελευθερίες
Οικονομική Διοίκηση και κρατικός παρεμβατισμός
Οικονομική πολιτική και σχεδιασμός
Κανόνες οαδ και ερμηνεία τους
Η οαδ ως μεθοδολογική επιστημονική – προσέγγιση των σχέσεων δικαίου και οικονομίας
Οαδ και δίκαιο συμβάσεων / αδικοπραξιών
Οικονομική αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη και μεγέθυνση.
Η ύλη περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Βελέντζας, Οικονομικό Δίκαιο ή
 σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο περιλαμβάνει την ανωτέρω ύλη
Η εξέταση θα γίνει από τριμελή επιτροπή ίδιου ή / και συναφούς γνωστικού αντικειμένου του τμήματος: Βελέντζας, Πάνου, Σκαλίδη, (άπαντες μέλη ΔΕΠ του ΤΔΕΟΣ / ΣΟΕ / ΠΔΜ)
Εξέταση την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2023 δια ζώσης μόνο.
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022-2023_ΟΡΘΟ

Αλλαγή 31/08/2023 Έγιναν  διορθώσεις στο εξάμηνο των μαθημάτων

Παρακαλούμε να προσέξετε τις μικρές αλλαγές στις αίθουσες  και ώρες σε κάποια μαθήματα

εκτός από το μάθημα Επικοινωνία και προπαγάνδα του 2ου εξαμήνου που μετατίθεται στις 19/09

Προσοχή στο μάθημα  Δίκαιο Επιχειρήσεων 2ου εξαμήνου, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου   ξεκινά στις 14:30

Πρόγραμμα Εξεταστικής ΔΕΟΣ Σεπτεμβρίου 2022-2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024,

έως την  Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα»

Παράταση Αιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ παραταση2023-2024

Προκήρυξη υποτροφίας

Δείτε την ανακοίνωση και την αντίστοιχη προκήρυξη υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα κληροδοτήματος «Εις Μνήμην Μαρίας Ζαούση» που διαχειρίζεται το ΙΚΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΖΑΟΥΣΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ 2023-2024 (ΑΔΑ)

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα