Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής
Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: nkartalis@uowm.gr


Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική,Λογιστική,Χρηματοοικονομική


Βιογραφικό

Δρ Καρτάλης Δ Νικόλαος


Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στην Λογιστική (Accounting)
  από το Πανεπιστήμιο του Sheffield H. (U.K).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  και Επενδύσεις (Project Analysis, Finance and Investments)
  του Πανεπιστημίου York (U.K).
 • Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
  Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ώρες συνεργασίας

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Γενικές Αρχές Λογιστικής
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα