Αρχική » ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Η ύλη στο μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ είναι:

Α) Απογραφή

Β) Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο ,

Γ) Γενικό και Αναλυτικό καθολικό

Δ) Ισοζύγιο

α) Νομικό πλαίσιο του ελέγχου στην Ελλαδα

β) Διασφάλιση ποιότητας στο έλεγχο

γ) Μεθοδολογία Ελέγχου

δ) Επίπεδα εσωτερικού ελέγχου