Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής
Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: ivelentzas@uowm.gr


Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομικό και Εμπορικό / Επιχειρησιακό Δίκαιο (Δίκαιο Οικονομίας και
Εμπορίας / Επιχειρήσεων)


Βιογραφικό

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Διδακτορικό: Νομική (Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο) Σχολή Νομικών και
  Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μάρτιος
 • Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού Τμήματος Νομικής (Μεταπτυχιακό
  Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών), Σχολή Νομικών και Οικονομικών
  Επιστημών (ΝΟΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 1985, άριστα 9,25
 • Πτυχίο: Νομική (ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και στις
  Πολιτικές Επιστήμες), Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ), Αριστοτέλειο
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Δίκαιο και Οικονομία(Οικονομική ανάλυση του Δικαίου)
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ώρες συνεργασίας


Δημοσιεύσεις


 • Τιμητικοί

 • Συνέδρια ( εγγραφές)

 • Βιβλία ( εγγραφές)

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα