Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: gpanou@uowm.gr


Γνωστικό Αντικείμενο

 


Βιογραφικό


Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Διδακτορικό: Πανεπιστήμιο Goettingen (Δ. Γερμανία) Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Δίκαιο Εταιριών με θέμα: “Die stille Gesellschaft im griechischen Recht unter Beruecksichtigung des deutschen Rechts” (Αριθμός πράξης ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 17/887)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα: Πανεπιστήμιο Goettingen (Δ. Γερμανία) Magister iuris στο Εμπορικό Δίκαιο
  • Πτυχίο: Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται:


Διδασκόμενα Μαθήματα

  • Εισαγωγή στο Δίκαιο
  • Δίκαιο επιχειρήσεων

Ώρες συνεργασίας

Δημοσιεύσεις

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα