Αρχική » Γραμματεία Τμήματος

Αρχείο κατηγορίας Γραμματεία Τμήματος

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Ανακοίνωση Προκήρυξης Ανταποδοτικές Υποτροφίες

Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εργαστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υποτροφιών του, να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, από 24-02-2021 μέχρι και τις 28-02-2021.

Η κατάθεση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βεβαίωση έτους Σπουδών
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής
  5. Εκκαθαριστικό της εφορίας 2019-2020

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε την Προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα (Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΕΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ