Αρχική » Μαθήματα » 2ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

2ο Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ201 Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ305 Μαθηματικά 3 3 5
ΔΕΟΣ204 Μεθοδεμπορία 3 3 5
ΔΕΟΣ205 Δίκαιο Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ206 Επικοινωνία και Προπαγάνδα 3 3 5
ΔΕΟΣ208 Αγγλική χρηματοοικονομική ορολογία 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.