Αρχική » Συνέδρια » Πανελλήνιο Συνέδριο » Οργανωτική Επιτροπή

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Οργανωτική Επιτροπή

Η οργανωτική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις:

Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μπρώνη Γεωργία, Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πάνου Γεώργιος, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα