Αρχική » Απόφοιτοι

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Απόφοιτοι

Το Σωματείο με την επωνυμία «Δίκτυο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» έχει σκοπό μεταξύ των άλλων:

  • Την παρακολούθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
  • Τη σύσφιξη των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους και με το Π.Δ.Μ.
  • Τη διασύνδεση των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς φορείς.
  • Τη γενικότερη επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική υποστήριξη των αποφοίτων (πχ ευκαιρίες για προγράμματα δια βίου μάθησης, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και μεταπτυχιακά κτλ.).
  • Την πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Website: https://alumni.uowm.gr/

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα