Αρχική » Εργαστήρια Τμήματος » Εργαστήριο Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων – Οικονομικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Εργαστήριο Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων – Οικονομικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημόσιων Επιχειρήσεων

Διευθυντής Εργαστηρίου: Αναμένεται η εκλογή του Διευθυντή

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης: ΦΕΚ

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.