Αρχική » Εργαστήρια Τμήματος » Εργαστήριο Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων – Οικονομικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Εργαστήριο Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων – Οικονομικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημόσιων Επιχειρήσεων

Διευθυντής Εργαστηρίου: Αναμένεται η εκλογή του Διευθυντή

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης: ΦΕΚ

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα