Αρχική » Γενικά Στοιχεία

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Γενικά Στοιχεία

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών οποίο ιδρύθηκε ως νέο τμήμα στο Πανεπστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με το ν. 4610/2019. Θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα τμήματα οικονομικών επιστήμων συνδυάζοντας και προφέροντας όχι μόνο τα βασικά μαθήματα της επιστήμης αλλά υιοθετώντας τις σύγχρονες τάσεις της, προσφέροντας μαθήματα που άπτονται των συγχρόνων προβληματισμών έτσι ώστε οι απόφοιτοι να εφοδιάζονται όχι μόνο με την ακαδημαϊκή θεωρία αλλά και με την εφαρμοσμένη πρακτική της.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αφενός το πεδίο των οικονομικών επιστημών με επίκεντρο την Διεθνοποίηση και διεθνή επιχειρηματικότητα, την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και της Ελλάδας καθώς την με την υιοθέτηση διοικητικών μαθημάτων στο πεδίο της Διεθνούς Διοίκησης επιχειρήσεων, της Λογιστικής των επιχειρήσεων και των διεθνών χρηματοοικονομικών προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους αποφοίτους με ένα ελκυστικό, σύγχρονο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα.

Οι απόφοιτοι του τμήματος λαμβάνουν το πτυχίο των οικονομικών επιστημών το οποίο είναι ισότιμο όχι μόνο με τα πτυχία των υπόλοιπων αντίστοιχων οικονομικών τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά είναι ισότιμο και με το αντίστοιχο πτυχίο οικονομικών επιστημών των Ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών Πανεπιστημίων.

Συγκριτικά με άλλα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφοροποιείται, καθώς καλλιεργεί και θεραπεύει, αφενός κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε διεθνές και ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Αποβλέπει στην υψηλή στάθμη των σπουδών στο Τμήμα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό του έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα σε διεθνές ακαδημαϊκό επίπεδο στο χώρο του.

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα