Αρχική » Μαθήματα » 8ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

8ο Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ801 Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ807 Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ803 Διεθνής Στρατηγική και Ανταγωνιστικότητα 3 3 5
ΔΕΟΣ602 Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας 3 3 5
ΔΕΟΣ609 Περιβαλλοντική Λογιστική και Ανάπτυξη 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Τέσσερα

ΔΕΟΣ805 Διαπολιτισμική Επικοινωνία 3 3 5
ΔΕΟΣ806 Ευρωπαϊκές και διεθνείς γλωσσικές πολιτικές 3 3 5
ΔΕΟΣ808 Ανάπτυξη λογισμικού και δημιουργία ειδικών μαθηματικών και στατιστικών συναρτήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ810 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 3 3 5

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ901 Πτυχιακή Εργασία (αντικαθιστά 2 μαθήματα) 10
ΔΕΟΣ902 Πρακτική Άσκηση (αντικαθιστά 2 μαθήματα) 10

 

Προαιρετικό Επιλογής :

ΔΕΟΣ809 Γερμανική χρηματο-οικονομική και εμπορική ορολογία 3 3 5

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

 

Ελεύθερης Επιλογής :

ΔΕΟΣ903 Ρωσικά 3 3 5
ΔΕΟΣ904 Κινεζικά 3 3 5

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.