Αρχική » Ολιστική Μέριμνα ΠΔΜ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Ολιστική Μέριμνα ΠΔΜ

Αντιλαμβανόμαστε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως έναν οργανισμό με ποιότητα ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό, επιδιώκουμε την ολιστική υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών, των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος σε όλες τις εκφάνσεις ζωής που αφορούν τον βιόκοσμό τους. Θεωρούμε ότι η ολιστική υποστήριξη συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης σχέσης του ανθρώπου με το σώμα του, στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και κατ’ επέκταση στην επίτευξη της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι, η ολιστική υποστήριξη περιλαμβάνει ένα σύνολο βιο-ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων, όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, πληροφόρηση, καθώς και υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής υγείας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Οι παραπάνω δράσεις βασίζονται σε σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα και προσεγγίσεις για τη διαχείριση της ετερότητας και την εφαρμογή της ισότητας, καθώς αντλούν από τις αρχές που ορίζει η ηθική της συμπερίληψης.

Περισσότερες Πληροφορίες : Ολιστική Μέριμνα 

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα