Αρχική » Προσωπικό » Διοικητικό Προσωπικό

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διοικητικό Προσωπικό

Στεργιοπούλου Αγγελική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068113

Κουκουλέτας Νικόλαος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068110

Ε-mail: iees@uowm.gr

 

Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Κική Μαγδαλινή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068110

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα