Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΣΚΑΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΣΚΑΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: xskalidi@uowm.gr


Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομικό/Εμπορικό Δίκαιο Επιχειρήσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις ενέργειας {Δίκτυο και συμβάσεις διανομής, Ανταγωνισμός (αθέμιτος και ελεύθερος), Προστασία καταναλωτή}


Βιογραφικό

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου (2015) με βαθμό «Άριστα».
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (DEA) πανεπιστήμιου Paris IX – Dauphine με τίτλο «Droit de l’entreprise» (2000 -2001).
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και του Εργασιακού Δικαίου» (1999 – 2000).
  • Πτυχίο Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1994 – 1998)

Διδασκόμενα Μαθήματα

  • Εντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής/φορολογικής απάτης και διαφάνεια: Διεθνές και Ενωσιακό Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο Επιχειρήσεων
  •  Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι και σήμερα είμαι επιστημονική συνεργάτιδα στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ με αντικείμενο την επεξεργασία και σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων σε θέματα εμπορικού δίκαιου

Ώρες συνεργασίας


15:00-17:00

Δημοσιεύσεις


Χάρις Σκαλίδη, Εταιρίες Ενεργειακής Δραστηριότητας (Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο, Πετρελαιοειδή Προϊόντα), 2022.

 

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.