Αρχική » Μεταγραφές

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Μεταγραφές

Η διαδικασία για τις μεταγραφές είναι η εξής:

Καταθέτουμε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρουμε

  1. αιτούμαι διαγραφή από το τμήμα ΔΕΟΣ ΠΔΜ γιατί έχω πάρει μεταγραφή στο τμήμα …….. του Πανεπιστημίου ……
  2.  δεν έχω πάρει βιβλία / έχω πάρει βιβλία και τα επιστρέφω …
  3. δεν έχω πάρει ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) / έχω πάρει και την επιστρέφω.
  4. Να φέρει οποιοσδήποτε το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική τμήμα ή ΚΕΠ.

Το παραπάνω έντυπο επιβάλλεται να έρθει στη Γραμματεία (είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή).

 

Το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα