Αρχική » Μαθήματα » 6ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

6ο Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ603 Κεφαλαιαγορά: Ελληνικό και Ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο 3 3 5
ΔΕΟΣ605 Εντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής / φορολογικής απάτης και διαφάνεια: Διεθνές και Ενωσιακό Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ610 Διεθνής Οικονομική 3 3 5
ΔΕΟΣ612 Διεθνής Χρηματοοικονομική 3 3 5
ΔΕΟΣ405 Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερικές σχέσεις στην ΕΕ 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Τέσσερα

ΔΕΟΣ606 Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία 3 3 5
ΔΕΟΣ611 Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωσης και πολιτικές αλληλεγγύης. 3 3 5
ΔΕΟΣ106 Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 3 5
ΔΕΟΣ613 Θεωρία Παιγνίων 3 3 5

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.