Αρχική » Προπτυχιακά

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Προπτυχιακά

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Αποστολή του τμήματος.

Οδηγός σπουδών.

Μαθήματα.

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019-2020.