Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: egkinoglou@uowm.gr


Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνής Χρηματοοικονομική και Λογιστική


Βιογραφικό

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Διδακτορικό:, «Εμπειρική Διερεύνηση της Επίδρασης των Εξόδων Έρευνας κι Ανάπτυξης στην Αξία των Εισηγμένων Επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», Τμ. Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πτυχιούχος ΜΒΑ-Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Ειδίκευση Financial Management, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • MSc in Accounting -Μεταπτυχιακό στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική, Κατεύθυνση: Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πτυχίο: Οικονομικών Επιστημών, κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Μηχανογραφημένη Λογιστική και Τιμολόγηση – Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Κοστολόγηση και Αποτίμηση Εταιριών
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μέλος στο Editorial Board του περιοδικού “Management and Business Research Quarterly»
 • Μέλος στο Editorial Board του περιοδικού “New Challenges in Accounting and Finance”
 • Reviewer στο Academic Journals
 • Μέλος της Ομάδα Εργασίας με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης για την Ειδίκευση στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων δημοσίων φορέων (Βασικό Επίπεδο) του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για εκπαιδευόμενους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και Λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
 • Μέλος της Ομάδα Εργασίας με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης για την Ειδίκευση στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων δημοσίων φορέων (Προχωρημένο Επίπεδο) του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για εκπαιδευόμενους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και Λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Ώρες συνεργασίας


10:00-13:00

Δημοσιεύσεις


 • Gkinoglou Em. “Goodwill and negative goodwill: The real vision for the future of a company, for the stakeholders”, 9th EUROKD International Hybrid Conference on Education, Psychology, & Behavioral Science, (EPBS-2022), November 18, 2022
 • Gkinoglou , Kaponi M, Velentzas I., Kartalis N., Broni G., “The Impact of ERP Information System in the Internal Audit of the Company”, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF DEVELOPMENT AND ECONOMY – ICODECON, 21-23/10/2022.
 • Gkinoglou , Velentzas J., Kartalis N., Broni G., Panou G., Skalidi H., Kiriakoulis G., Balouktsi V., “The contribution of neural networks and other methods in audit sector”, Proceedings of the International Conference On Applied Economics (ICOAE) 2022, Madrid, Spain 7-9/07-2022

. Μονογραφίες :

 • Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Ομόρρυθμης Εταιρίας Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) και οι διαφορές τους κατά την εκκαθάριση με τον Ν. 4072/2012 – IuS – Θεσσαλονίκη 2021,

 

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα