Αρχική » Σπουδές

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Σπουδές

Το τμήμα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές σπουδές.

Μεταγραφές