Αρχική » Σπουδές

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Σπουδές

  • Το τμήμα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές σπουδές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα των προπτυχιακών σπουδών.
  • Το τμήμα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου διδακτορικές σπουδές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα των διδακτορικών σπουδών.

 

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα