Αρχική » Σπουδές

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Σπουδές

  • Το τμήμα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές σπουδές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα των προπτυχιακών σπουδών.
  • Το τμήμα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου διδακτορικές σπουδές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα των διδακτορικών σπουδών.

 

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.