Αρχική » Μεταπτυχιακά » Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα ” του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα πράσινης ηγετικής επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, επενδυτικών εργαλείων, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο σύγχρονο, παγκόσμιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο και κυρίως επηρεαζόμενο από την κλιματική αλλαγή οικονομικό περιβάλλον για τη δημιουργία ενός πράσινου Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος, η οργανωσιακή κουλτούρα και το στυλ της επιχειρηματικής Ηγεσίας είναι από τα καίρια και πιο σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν την ανάπτυξη σύγχρονων καινοτόμων και βιώσιμων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον παγκόσμια προτεραιότητα και καθώς μετους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη για την λειτουργία και το ρόλο των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών σε επίπεδο πράσινης Ηγεσίας, κουλτούρας και καινοτόμου βιώσιμης επιχειρηματικής πρακτικής.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα» («Green Leadership, organizational culture and sustainable innovative entrepreneurship» ) έχει σύγχρονο προσανατολισμό, συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική της εφαρμογή και παρέχει στους φοιτητές υψηλές δεξιότητες στην ανάπτυξη και διοίκηση διεθνών καινοτόμων βιώσιμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων στο επαγγελματικό τους ταξίδι τόσο στους Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, στην Ιδιωτική Επιχειρηματικότητα ή σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στις αρχές και τις αξίες μιας Κυκλικής Κοινωνικής Οικονομίας.

Υιοθετώντας τα κατάλληλα μοντέλα πράσινης μετασχηματιστικής περιβαλλοντικής ηγεσίας, σύγχρονη οργανωτική κουλτούρα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνδυάζει την αξιοποίηση του κατάλληλου ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο καινοτόμο πράσινο επιχειρηματικό παγκόσμιο δημόσιο ή ιδιωτικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι εστιάζοντας στο τρίπτυχο περιβάλλον/κοινωνία/διακυβέρνηση οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι θα γίνουν οι επιτυχημένοι ηγέτες-Μάνατζερς που χρειάζεται το παγκόσμιο Δημόσιο ή επιχειρηματικό πράσινο αειφόρο οικοσύστημα. Βασικός στόχος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα» (HKBKE), είναι να προετοιμάζει και να διαμορφώνει ηγετικά στελέχη Οργανισμών και επιχειρήσεων τόσο για το Ελληνικό όσο και για το παγκόσμιο Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες Στρατηγικού σχεδιασμού, Ηγετικής επιχειρησιακής διαχείρισης, Διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, Επενδυτικών εργαλείων, Καινοτομίας και Βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια της πράσινης Οικονομικής Ανάπτυξης.

Στοχεύει στην εξερεύνηση νέων τρόπων σκέψης για την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από νέες αναγκαίες συναρπαστικές κατευθύνσεις. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τη συνεργασία των καθηγητών, των φοιτητών αλλά και της κοινότητας έχει στόχο να προωθήσει την αλλαγή σε ένα καινοτόμο Ηγετικό στυλ σε οργανωτικό επίπεδο ώστε να κάνουν οι απόφοιτοί μας τη διαφορά στο Οικονομικό- Επιχειρηματικό περιβάλλον γενικότερα. Το HKBKE (LCSIE) θα ενισχύσει σημαντικά αφενός τις δυνατότητες της Ελληνικής και Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στην εξεύρεση Ηγετικών στελεχών και αφετέρου θα αποτελέσει βήμα για επαγγελματική ανέλιξη στελεχών σε διάφορους τομείς μιας σύγχρονης βιώσιμης πράσινης οικονομικής ανάπτυξης όπως, Εμπορεία αγαθών, Ιδιωτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Στρατηγική Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Τοπικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Κοινωνικές και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Business Start-ups.

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα