Αρχική » Αρθρα του/της eevaggelou

Αρχείο συντάκτη eevaggelou

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΕΧΩΝ

Το πρόγραμμα της εξεταστικής είναι στο παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Εξεταστικής ΔΕΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

Αποτελέσματα Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε να αποτελέσματα των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.

Οι υποψήφιοι έχουν 2 ημέρες από την ανάρτηση του πρακτικού για τυχόν ενστάσεις.

Σχετικά έγγραφα:

Πίνακες κατάταξης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Διαχείριση παραπόνων φοιτητών/τριών

H αναθεωρημένη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών

 

v.2_Διαδικασία Διαχείρισης παραπόνων 4-08-2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ακαδ. Έτους 2020-2021

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος εξετάσεων του τμήματος για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παρακαλείσθε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος.

Σχετικά έγγραφα:

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτ 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Δ1/Σ141/30-06-2021, συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αίτηση για τη Πρόσκληση Εκδήλωσης ΑΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130618, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους – Αρ. Πρόσκλησης 129/2021 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για να δείτε τη νέα ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.