Αρχική » Αρθρα του/της eevaggelou

Αρχείο συντάκτη eevaggelou

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Yποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Πρόσκληση 77/2021 που αφορά υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 29-04-2021 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://rc.uowm.gr/?page_id=53030

Για περισσότερες πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση

Προκήρυξη εκλογών για το Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή εργαστηρίου
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

«Εργαστήριο Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και
Διπλωματία»

Υποψηφιότητες υποβάλλονται, εγγράφως, στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και 23.04.2021 ώρα 14.30. Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη εκλογών εργαστηρίου – ΩΝΘ7469Β7Κ-Β5Β

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κάνετε λήψη του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2021-2021

 

Σχετικά αρχεία:

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022