Αρχική » Μεταδιδακτορικά

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Μεταδιδακτορικά

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα ενημερωθείτε σχετικά με τον κανονισμό μεταδιδακτορικής έρευνας και υποτροφιών.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.