Μεταδιδακτορικά

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα ενημερωθείτε σχετικά με τον κανονισμό μεταδιδακτορικής έρευνας και υποτροφιών.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.