Αρχική » Αποστολή του Τμήματος

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Αποστολή του Τμήματος

Το Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν στην επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

 • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη θεωρία και την έρευνα της διεθνούς διοικητικής και οικονομικής επιστήμης με έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να επαρκώς καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, τις χώρες μέλη της ΕΕ, των Βαλκανίων, της Παρευξείνιας ζώνης και τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
 • Αναπτύσσει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Προσελκύει ξένους καθηγητές και φοιτητές και παρέχει εκπαίδευση και σε ξένη γλώσσα.
 • Συνεργάζεται με τις παραγωγικές, εμπορικές επιχειρήσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια, τους συνδέσμους και τους δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.
 • Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση με την εφαρμογή πρωτοποριακών καινοτομιών της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και αξιολόγησης με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πλήρως εναρμονισμένα στις δυνατότητες της νέας οικονομίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων του Τμήματος. Αναπτύσσει την εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας δια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Στοχεύει στην ανάπτυξη διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με εξειδίκευση στον τομέα της διεθνούς επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
 • Αναπτύσσει τις ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των διεθνών επιχειρήσεων καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Στοχεύει στην απορροφητικότητα των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας.
 • Διοργανώνει και συμμετέχει δια των εκπροσώπων του, μελών ΔΕΠ σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
 • Προετοιμάζεται και προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα, η οποία πιστοποιείται μέσω διεθνούς αξιολόγησης και πιστοποίησης.
 • διοργανώσει διεθνή διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια 1) Διεθνές Διιδρυματικό Κοινό Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Global Master in Business Administration − ΜΒΑ)» συνδιοργάνωση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστημιο του Ternopil (Ukraine), 2) Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό Κοινό Π.Μ.Σ. στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Kyiv National Taras Shevchenko University, 3) Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό Κοινό ΠΜΣ – Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου – MOGMAT» «Petroleum oil and gas management and transportation − M.Sc. MOGMAT” σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Μπακού).
 • Διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων» που θεωρείται ως ένα από τα πιο ελκυστικά μεταπτυχιακά προγράμματα που υπάρχουν σήμερα στον Ελλαδικο χώρο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με καθηγητές εγνωσμένης αξίας και διεθνούς αναγνωρισμότητας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.