Αρχική » Οδηγός Σπουδών-Κανονισμός Σπουδών

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Οδηγός Σπουδών-Κανονισμός Σπουδών

Πλήρης περιγραφή του κανονισμού προγράμματος σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Σχετικά έγγραφα:

ΔΕΟΣ-OΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

OΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα