Αρχική » Kανονισμός Σπουδών

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Kανονισμός Σπουδών

Πλήρης περιγραφή του κανονισμού προγράμματος σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Σχετικά έγγραφα:

OΔΗΓΟΣ-ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΣ