Αρχική » Kανονισμός Σπουδών

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Kανονισμός Σπουδών

Πλήρης περιγραφή του κανονισμού προγράμματος σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Σχετικά έγγραφα:

OΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020