Οδηγός Σπουδών

Πλήρης περιγραφή του προγράμματος σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στον ακόλουθο σύνδεσμο.