Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές » Απόκτηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού από τους Υποψήφιους Διδάκτορες

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Απόκτηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού από τους Υποψήφιους Διδάκτορες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password)

κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα