Αρχική » Μαθήματα » 4ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

4ο Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ401 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση και αποτίμηση αξίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ402 Στατιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ403 Ψηφιακή Τεχνολογία και Νομοθεσία στην ψηφιακή Οικονομία 3 3 5
ΔΕΟΣ404 Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ406 Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηγεσία 3 3 5
ΔΕΟΣ203 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Παγκόσμιας Πολιτικής 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα