Αρχική » Κατάρτιση μητρώου ΑΠΕΛΛΑ

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

Κατάρτιση μητρώου ΑΠΕΛΛΑ

Μητρώου εσωτερικών μελών και εξωτερικών μελών για το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Απόφαση Συγκλήτου.