Αρχική » Κατάρτιση μητρώου ΑΠΕΛΛΑ

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Κατάρτιση μητρώου ΑΠΕΛΛΑ

Μητρώου εσωτερικών μελών και εξωτερικών μελών για το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Απόφαση Συγκλήτου

 

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα