Αρχική » Εργαστήρια Τμήματος » Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής)

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής)

Διευθυντής Εργαστηρίου: Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής.

 

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης: Φ.Ε.Κ.

Απόφαση Συγκλήτου: Αλλαγή τίτλου εργαστηρίου ΔΕΟΣ

Βεβαιώσεις – Χρήσιμα έγγραφα