Αρχική » Ενημέρωση » Προκήρυξη εκλογών για το Eργαστήριο «ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Προκήρυξη εκλογών για το Eργαστήριο «ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή εργαστηρίου
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

«Εργαστήριο ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Υποψηφιότητες υποβάλλονται, εγγράφως και ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και 25.06.2021 ώρα 14.30. Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Σχετικά αρχεία:

9Κ9Ν469Β7Κ-Γ0Ι – προκήρυξη εκλογών

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.