Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μπρώνη Γεωργία

Τίτλος: Η εκκλησιαστική περιουσία ως μοχλός ιδίως οικονομικής ανάπτυξης της εκκλησίας της Ελλάδος. Οι παράλληλες σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μπρώνη Γεωργία, Κωνσταντίνος Χρήστου, Γεώργιος Πάνου

Περίληψη: Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται ενδελεχώς το ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ελλαδικής εκκλησίας κυρίως στα χρόνια της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους μετά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Τα οικονομικά μεγέθη που είχε στην κατοχή της η εκκλησία αποτέλεσαν εξαρχής σημείο τριβής ανάμεσα σε αυτήν και την ελληνική πολιτεία. Η εκμετάλλευση από το κράτος τεράστιων τμημάτων μοναστηριακής γης για κοινωφελείς σκοπούς τα τελευταία 200 χρόνια οδήγησαν την εκκλησία στο να κατέχει σήμερα μόνο το 4% της συνολικής περιουσίας που είχε στην κυριότητα της τα προηγούμενα χρόνια. Για αυτό είναι απαραίτητο σε σύμπραξη με την πολιτεία η εναπομείνασα περιουσία να αξιοποιηθεί συστηματικά με τις κατάλληλες μεθοδεύσεις για να μπορέσει το καθίδρυμα αυτό να καταστεί οικονομικά αυτοδύναμο, κάτι που αποτελεί πραγματικότητα σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις σχέσεις που διέπουν την εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από το παρελθόν της βίαιης απόσχισης, στο σήμερα της αμοιβαίας συνεννόησης και στο αύριο της ελπιδοφόρας ένωσης.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.